Tag Archives: Ehliyet Sınavına Geç Kaldım

sınav2

Ehliyet Sınavının Geçersiz Sayıldığı Durumlar

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayın…