Trafikle İlgili Kuruluşlar

09.01.2013
0 yorum
Burak
trafik ışık

Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu: Başbakan başkanlığında yılda 2 defa olağan toplanır.

Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında en az daire başkanı düzeyinde ayda bir toplanır.

Emniyet Genel Müdürlüğü : Araçlarla ilgili belgelerin kurallara uyup uymadığını denetler,duran ve akan trafiği düzenler ,el koyduğu trafik kazalarına tutanak düzenler, Araçlarla ilgili belge ve plaka verir.

Karayolları Genel Müdürlüğü : Yollarla ilgili genel düzenleme ve işaretlemeleri yapar, Karayollarındaki hız sınırlarını belirler, Araçların teknik muayenelerini yapar.

Milli Eğitim Bakanlığı : Motorlu araç sürücülerinin yetişmesi için sürücü kurslarının açılmasına izin vermek ve denetlemek , İlk ve orta öğretimde trafik eğitimi vermek ,Bakanlıkça açılan resmi kursların sınavlarını yapmak ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika vermek,Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma,açılma,eğitim,denetim ve çalışma esaslarını belirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : Karayolunda ilkyardım ve acil yardım tedbirlerini almak, Araçlarda ve ilkyardım istasyonlarında bulundurulması gereken ilkyardım malzemelerini tespit ederek kontrol etmek, Sürücülerin sağlık kontrolünü yapmak .

Ulaştırma Bakanlığı : Karayolu taşımasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı : Köy yolları ve orman yollarında gerekli çalışmaları yapar.

Çevre Bakanı : Çevre kanunu ile ilgili yönetmelik çerçevesinde görevlerini yapar.

Belediyeler : Sorumlu olduğu yolun yapısını ,gerekli işaretlemeleri yapmak,park yerleri yapmak,çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak,yapılmasını sağlamak

İl ve İlçe Trafik Komisyonları: İllerde vali veya yardımcısı ilçelerde kaymakam başkanlığında komisyon kurulur.Görevleri;trafik düzen ve güvenliği için tedbirler almak,trafik güvenliği yüksek kurulunun müdahalesi gerektiği konularda içişlerine bilgi iletmek,il sınırlarında ticari taşıtla ile ilgili uygulamalar,otopark izinleri,

Etiketler:

YORUMLAR +

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

BİZİ TAKİP EDİN